Landelijke Opendag van Dierenartsen bij Dierenkliniek Dijkshoorn

Op zaterdag 7 oktober 2017 openen veel dierenartspraktijken hun deuren voor het publiek.

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein is die dag aanwezig bij Dierenkliniek Dijkshoorn te Zeist.
Wij zullen de aanwezigen laagdrempelig informeren over het moment van afscheid nemen en de uitvaartmogelijkheden.

Ook kunt u de kliniek van binnen bekijken en wordt er voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals EHBO bij dieren, het belang van gezonde voeding enz.

Aanvang: 13.00 uur.
Einde: 16.00 uur.

uitnodiging dijkshoorn 

Meer informatie over deze dag kunt u vinden via de facebookpagina van Dijkshoorn Dierenartsen