Uitvaartmogelijkheden

Uitvaartmogelijkheden

Iedere uitvaart kan beginnen met een persoonlijk afscheid in ons uitvaartcentrum. U bent van harte welkom om uw dier zelf te komen brengen. Ook is het mogelijk om afscheid te komen nemen nadat wij uw dier op een eerder moment al hebben opgehaald.

Belt u even voor een afspraak, dan reserveren wij ruim voldoende tijd voor u.

De uitvaartmogelijkheden zijn:

  • crematie (individueel / collectief / eenvoudig: zie onderstaande uitleg)
  • begraven
  • destructie
  • ter beschikking stellen van de wetenschap

Crematie

Er zijn drie manieren om uw huisdier bij ons te laten cremeren:

Individueel

Uw huisdier wordt gecremeerd, waarbij zich in de oven op dat moment in het geheel geen andere huisdieren bevinden. Na de crematie wordt de as van uw huisdier uit de oven gehaald.
U kunt de as in een door u gewenste ashouder retour krijgen, of u kunt de as door ons laten uitstrooien. 

Zo spoedig mogelijk na de crematie krijgt u van ons schriftelijk een persoonlijk bericht waarin staat vermeld dat uw huisdier is gecremeerd en op welke datum.
Wij streven er naar om de crematie te laten plaatsvinden uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat uw wensen bij ons kenbaar zijn gemaakt.
Wanneer u het crematiemoment zelf wilt bepalen (uitsluitend mogelijk bij een individuele crematie) dan kunt u contact met ons opnemen om dat in te plannen.
Aan het inplannen van het crematiemoment danwel aanwezig zijn bij de invoer of opbaren voor afscheid zijn extra kosten verbonden. De tarieven vindt u onder het kopje 'overige diensten'.

Collectief

Uw huisdier wordt gecremeerd, waarbij gelijktijdig in dezelfde ovenruimte zich ook enkele andere huisdieren bevinden. Bij deze manier van cremeren is het niet mogelijk om de as van uw huisdier terug te krijgen of om bij de crematie aanwezig te zijn. De gezamenlijke as van alle huisdieren wordt over zee uitgestrooid.
Wij streven er naar om de crematie te laten plaatsvinden uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat uw wensen bij ons kenbaar zijn gemaakt.

Eenvoudig

Wanneer destructie voor u niet goed voelt, kunnen wij u met een eenvoudige crematie een waardig alternatief bieden.
U kunt de uitvaartkeuze bij uw dierenarts kenbaar maken. Uw dier wordt op middellange termijn bij de dierenkliniek opgehaald en uiterlijk binnen 14 dagen na de aanmelding gecremeerd in een groep huisdieren. Er wordt geen contact met u opgenomen om de uitvaartwensen te bespreken. De crematie-as wordt na de crematie verwijderd (niet uitgestrooid). U ontvangt van ons achteraf een factuur, welke tegelijkertijd geldt als bevestiging van de crematie.

Wilt u toch persoonlijk contact of uw dier zelf komen brengen, dan is een collectieve crematie de aangewezen uitvaartkeuze.

Begraven

Wij kunnen uw dier bij een door u gekozen dierenbegraafplaats aanbieden. Wij zullen uw dier ophalen, tijdelijk in bewaring nemen, een afspraak maken bij een begraafplaats naar keuze en het dier daar op het afgesproken moment brengen. In de tussentijd is het ook mogelijk om bij ons uitvaartcentrum rustig afscheid te nemen.

Destructie

Het kan zijn dat u geen crematie of begrafenis wenst. Laat u uw huisdier bij de dierenarts achter zonder aan te geven dat u crematie of begrafenis wenst, dan wordt uw huisdier altijd voor destructie aangeboden. Uw huisdier wordt door een door de overheid aangewezen bedrijf in een mechanisch proces verwerkt tot diermeel en vetten. Deze producten kunnen als brandstof worden gebruikt.

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Wanneer u uw huisdier ter beschikking wenst te stellen van de wetenschap, kunt u uw dierenarts vragen naar de mogelijkheden en kosten. 

Uw eigen keuze

Uw gevoel en ideeën bepalen wat de beste uitvaartbestemming is voor uw dier. De diverse mogelijkheden brengen verschillende kosten met zich mee. Voor een specificatie van de kosten, wordt u verwezen naar de tarieven. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om de kosten door te nemen.