Uitvaartmogelijkheden

Uitvaartmogelijkheden

Iedere uitvaart kan beginnen met een persoonlijk afscheid in ons uitvaartcentrum. U bent van harte welkom om uw dier zelf te komen brengen. Ook is het mogelijk om afscheid te komen nemen nadat wij uw dier op een eerder moment al hebben opgehaald.

Belt u even voor een afspraak, dan reserveren wij ruim voldoende tijd voor u.

De uitvaartmogelijkheden zijn:

  • crematie (individueel / collectief: zie onderstaande uitleg)
  • begraven
  • destructie
  • ter beschikking stellen van de wetenschap

Crematie

Er zijn twee manieren om uw huisdier bij ons te laten cremeren:

Individueel

Uw huisdier wordt gecremeerd, waarbij zich in de oven op dat moment in het geheel geen andere huisdieren bevinden. Na de crematie wordt de as van uw huisdier uit de oven gehaald. U kunt de as in een door u gewenste ashouder retour krijgen, in onze urnenmuur plaatsen of u kunt de as door ons laten uitstrooien. 

Zo spoedig mogelijk na de crematie krijgt u van ons een persoonlijk bericht per post thuis gestuurd waarin staat vermeld dat uw huisdier is gecremeerd en op welke datum.

Collectief

Uw huisdier wordt gecremeerd, waarbij gelijktijdig in dezelfde ovenruimte zich ook enkele andere huisdieren bevinden. Bij deze manier van cremeren is het niet mogelijk om de as van uw huisdier terug te krijgen. De gezamenlijke as van alle huisdieren wordt over zee uitgestrooid.

Wij streven er naar om uw dier na aanmelding binnen 3 dagen te cremeren. Wanneer u het crematiemoment zelf wilt bepalen dan kunt u contact met ons opnemen om dat in te plannen. Aan het inplannen van het crematiemoment danwel aanwezig zijn bij de invoer zijn wel extra kosten verbonden.

Begraven

Wij kunnen uw dier bij een door u gekozen dierenbegraafplaats aanbieden. Wij zullen uw dier ophalen, tijdelijk in bewaring nemen, een afspraak maken bij een begraafplaats naar keuze en het dier daar op het afgesproken moment brengen. In de tussentijd is het ook mogelijk om bij ons uitvaartcentrum rustig afscheid te nemen.

Destructie

Het kan zijn dat u geen crematie of begrafenis wenst. Laat u uw huisdier bij de dierenarts achter zonder aan te geven dat u crematie of begrafenis wenst, dan wordt uw huisdier altijd voor destructie aangeboden. Uw huisdier wordt door een door de overheid aangewezen bedrijf in een mechanisch proces verwerkt tot diermeel en vetten. Deze producten kunnen als brandstof worden gebruikt.

Ook wanneer u uw huisdier voor destructie wilt aanbieden is het mogelijk dat wij uw dier ophalen en tijdelijk in bewaring nemen zodat u eventueel bij ons uitvaartcentrum eerst nog rustig afscheid kunt nemen. Wij zorgen daarna voor aanbieding bij het destructiebedrijf. 

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Wanneer u uw huisdier ter beschikking wenst te stellen van de wetenschap, kunt u uw dierenarts vragen naar de mogelijkheden en kosten. 

Uw eigen keuze

Uw gevoel en ideeën bepalen wat de beste uitvaartbestemming is voor uw dier. De diverse mogelijkheden brengen verschillende kosten met zich mee. Voor een specificatie van de kosten, wordt u verwezen naar de tarieven. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om de kosten door te nemen.